Політика конфіденційності

Дата набуття чинності: 16 червня 2023 р.

ЗАХИСТ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Ця Заява про конфіденційність містить інформацію щодо обробки та захисту ваших персональних даних.

Операція з обробки даних:
Багатостороння координаційна платформа донорів для України coordinationplatformukraine.com

Контролер збору даних: Європейська Комісія  
Генеральний директорат з питань політики сусідства та переговорів щодо розширення  
Оперативна робоча група: Секретаріат Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України 

Номер запису: DPR-EC-21428

Зміст 

 1. Вступ 
 2. Навіщо та як ми обробляємо ваші персональні дані?
 3. На якій юридичній підставі ми обробляємо ваші персональні дані?
 4. Які саме персональні дані ми збираємо для подальшої обробки?
 5. Як довго ми зберігаємо ваші персональні дані?
 6. Як ми захищаємо та охороняємо ваші персональні дані?
 7. Хто має доступ до ваших персональних даних та кому їх надають?
 8. Які ви маєте права та як можете їх реалізувати?
 9. Контактна інформація 
 10. Де можна ознайомитися з детальнішою інформацією?

1. Вступ

Європейська Комісія (надалі – «Комісія») зобов’язується захищати ваші персональні дані та поважати ваше право на конфіденційність. Комісія збирає і згодом обробляє персональні дані відповідно до Регламенту (ЄС) 2018/1725 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 жовтня 2018 року щодо захисту фізичних осіб стосовно обробки персональних даних установами, органами, службами й агентствами ЄС і щодо вільного переміщення таких даних (що скасовує Регламент (ЄС) №45/2001).

У цій Заяві про конфіденційність прописано причину обробки ваших персональних даних, як ми збираємо, обробляємо й забезпечуємо захист усіх наданих вами персональних даних, а також як ця інформація використовується та які ви маєте права стосовно ваших персональних даних. Крім цього, в ній зазначається контактна інформація щодо відповідального Контролера збору даних, взаємодіючи з яким, ви можете реалізувати свої права, а також контактна інформація щодо Співробітника з питань захисту даних та керівника Європейської служби захисту даних.

Нижче представлено інформацію стосовно операції з обробки даних Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України, що здійснюється Контролером збору даних.

2. Навіщо та як ми обробляємо ваші персональні дані?

Мета обробки: Контролер збору даних збирає та використовує ваші персональні дані виключно для реагування на ваші запити, надання підтримки чи роботи з будь-якими іншими комунікаціями, які ви ініціюєте з нами.

Усі дані обробляються прозоро й відповідно до принципів згоди/відмови користувачів, дозволяючи використовувати надані ними дані для конкретних цілей.

Ваші персональні дані не будуть використовуватися для автоматичного ухвалення рішень, у тому числі профілювання.

3. На якій юридичній підставі ми обробляємо ваші персональні дані?

Ми обробляємо ваші персональні дані, оскільки:

1. Обробка є необхідною для реалізації завдань, що виконуються в загальносуспільних інтересах, або для здійснення офіційних повноважень, покладених на установу чи орган ЄС (Стаття 5 (a) Регламенту (ЄС) 2018/1725)

Обробка даних здійснюється на підставі таких законодавчих положень ЄС:

Стаття 11 Договору про Європейський Союз (TEU): «Установи повинні належним способом забезпечити можливість громадянам та представницьким асоціаціям інформувати про свої думки та публічно обмінюватися ними щодо всіх сфер діяльності Європейського Союзу. Установи підтримують відкритий, прозорий і регулярний діалог із представницькими асоціаціями та громадянським суспільством».

Стаття 21(1) Договору про Європейський Союз: загальний мандат та керівні принципи у сфері розвитку співпраці ЄС;

Стаття 4(4) та Статті 208-211 Договору про функціонування Європейського Союзу (TFEU).

Інформування широкої громадськості є завданням, що випливає з прерогатив Європейської Комісії на інституційному рівні, як це передбачено в статті 58(2) (d) Регламенту Ради (ЄС, Євратом) № 2018/1046 від 18 липня 2018 року про фінансові положення, що застосовуються до загального бюджету співтовариств ЄС (OJ L 193, 30.7.2018, с. 1).

Крім цього, обробка даних є необхідною для виконання зобов’язання Європейської Комісії щодо забезпечення видимості фінансової підтримки ЄС, як це передбачено в пункті 28, статті 46(2), (3) та (4) Регламенту (ЄС) 2021/947 Європейського Парламенту та Ради від 9 червня 2021 року про створення «Інструменту сусідства, розвитку та міжнародної співпраці – Глобальна Європа», що змінює та скасовує Рішення № 466/2014/ЄС та скасовує Регламент (ЄС) 2017/1601 і Регламент Ради (ЄС, Євратом) № 480/2009, OJ L 209, 14.6.2021.

Багатостороння координаційна платформа донорів для України була створена відповідно до рішення лідерів G7, прийнятого 12 грудня 2022 року (заява). Мандат Платформи полягає у координації підтримки нагальних фінансових потреб України, майбутнього економічного відновлення та відбудови з різних джерел та встановлених інструментів фінансування, доповнюючи існуючі напрямки допомоги (зокрема, G7 Finance Track, Координаційну групу G7+ з надання допомоги енергосектору України, Координаційну групу міжнародних фінансових організацій (МФО)). Метою також є спрямування ресурсів у послідовний, прозорий та всеосяжний спосіб. Платформа тісно співпрацює з українськими органами влади для визначення та пріоритезації стратегічних потреб відповідно до програми реформ України, умов фінансування та структурної підтримки основних донорів, а також відповідно до європейського шляху України.
Керівний комітет Платформи складається з вищих посадових осіб з України, країн G7 та Європейського Союзу. Комітет проводить регулярні засідання та управляє Платформою на основі консенсусу.
Платформа та її Керівний комітет підтримуються технічним секретаріатом, який забезпечує адміністративну та координаційну підтримку. Секретаріатом керує Європейська Комісія (Брюссельський офіс секретаріату розміщено в Генеральному директораті з питань політики сусідства та переговорів щодо розширення) та Уряд України (Київський офіс секретаріату розміщено при Офісі реформ Кабінету Міністрів України).
Створення та управління Багатосторонньою координаційною платформою донорів для України належать до сфери відповідальності Європейської Комісії.

2. Суб’єкт даних надав згоду на обробку його особистих даних для однієї або декількох конкретних цілей (Стаття 5 (d) Регламенту (ЄС) 2018/1725):

Усі дані обробляються прозоро й відповідно до принципів згоди/відмови користувачів, а також дозволу використовувати надані ними дані для конкретних цілей.

Ми не обробляємо особливі категорії персональних даних (Стаття 10 Регламенту (ЄС) 2018/1725.

4. Які саме персональні дані ми збираємо для подальшої обробки?

Для здійснення роботи щодо обробки даних Контролер збору даних збирає такі категорії персональних даних:

Контактна форма:

 • ім’я та прізвище;
 • адреса електронної пошти;
 • повідомлення: зміст вашого повідомлення або запиту.

Відвідувачі веб-сайту:

 • IP-адреса

5. Як довго ми зберігаємо ваші персональні дані?

Контактна форма:
Контролер збору даних зберігає ваші персональні дані протягом часу, необхідного для досягнення цілей збору даних, але не більше ніж протягом п’яти років з моменту надсилання запиту через контактну форму.

Відвідувачі сайту:
Дані зберігаються протягом сеансу перегляду (сеанси перегляду зберігаються аналітикою анонімно до закінчення терміну дії контракту на надання послуг, тобто до закриття відповідних облікових записів домену).

6. Як ми захищаємо та охороняємо ваші персональні дані?

Усі персональні дані в електронному форматі (електронні листи, документи, бази даних, завантажені пакети даних тощо) зберігаються або на серверах Європейської Комісії, або на серверах її підрядників. Усі операції з обробки даних здійснюються відповідно до Рішення Комісії (ЄС, Євратом) 2017/46 від 10 січня 2017 року про безпеку комунікаційних та інформаційних систем у Європейській Комісії.
Підрядники Комісії зобов’язуються керуватися конкретними положеннями контракту щодо будь-яких операцій з обробки ваших даних від імені Комісії, а також дотриманням вимог конфіденційності, що випливають із транспонування Загального регламенту про захист даних у країнах-членах ЄС (Регламент GDPR (ЄС) 2016/679).

Для захисту ваших персональних даних Комісія використовує низку технічних та організаційних заходів. Технічні заходи містять відповідні дії для забезпечення онлайн-безпеки, виключення ризику втрати, змін чи несанкціонованого доступу до даних, із врахуванням ризику, пов’язаного з обробкою та характером оброблюваних персональних даних. Організаційні заходи включають обмеження доступу до персональних даних виключно колом уповноважених осіб із законною потребою знати цю інформацію в цілях відповідної операції з обробки даних.

Зібрані персональні дані та вся відповідна інформація зберігаються на серверах операторів під час роботи та обслуговування веб-сайту.

Персональні дані в електронному форматі: доступ до ваших персональних даних, а також до будь-якої іншої зібраної на веб-сайті інформації надається виключно через систему ідентифікації з паролем, доступ до якої має обмежена кількість користувачів, із можливістю подальшого передання цих даних органам, що здійснюють контроль та інспекцію діяльності Комісії відповідно до законодавства ЄС.

Сайт використовує файли cookie.
Cookie – це фрагменти тексту, згенеровані відвіданими користувачем веб-сервісами; ці текстові файли можуть бути встановлені на пристроях користувачів веб-сайтом, який вони відвідують у поточний момент («постійні cookie першої сторони»), або веб-сайтом, відмінним від того, який вони відвідують у поточний момент («cookie третьої сторони»). Для покращення роботи нашого сайту ми можемо розміщувати на пристрої невеликі файли даних, що називаються cookies, за згодою відвідувачів. Вони дозволяють сайту запам’ятовувати ваші дії та вподобання (такі як логін, мова, розмір шрифту та інші параметри відображення) впродовж певного періоду. Таким чином, вам не доведеться вводити їх знову під час кожного повернення на сайт чи переходу з однієї сторінки на іншу.

Будуть використовуватися три різні типи файлів cookie:

 • постійні файли cookie першої сторони;
 • технічні сеансові файли cookie;
 • файли cookie третьої сторони.

«Постійні файли cookie першої сторони» дозволяють відстежувати таку інформацію про відвідувачів нашого сайту:

 • IP-адреса (анонімізована)
 • Локація: країна, регіон, місто, приблизна широта й довгота (Geolocation)
 • Дата та час запиту (відвідування сайту)
 • Назва сторінки, що переглядається (Page Title)
 • URL сторінки, що переглядається (Page URL)
 • URL сторінки, яку було переглянуто до поточної сторінки (Referrer URL)
 • Роздільна здатність пристрою користувача
 • Час у місцевій часовій зоні
 • Файли, на які було клікнуто та які було завантажено (Download)
 • Посилання на зовнішній домен, на які клікнув користувач (Outlink)
 • Час генерації сторінок (час, необхідний для того, щоб веб-сторінки були згенеровані веб-сервером, а потім завантажені відвідувачем: Page speed)
 • Основна мова браузера, що використовується (Accept-Language header)
 • Версія браузера, плагіни браузера (PDF, Flash, Java, …) версія операційної системи, ідентифікатор пристрою (User-Agent header)
 • Мова відвіданої сторінки

Зібрані дані не будуть передаватися іншим організаціям для маркетингу, маркетингових досліджень чи комерційних цілей. Крім цього, вищезгадані дані не можуть бути використані для ідентифікації конкретного відвідувача.

«Постійні файли cookie першої сторони» створюються цим веб-сайтом та забезпечують:

 • належне функціонування сайту;
 • збір статистики для покращення функціональних можливостей сайту – для цієї мети сайт використовує Matomo Analytics (детальнішу інформацію надано нижче).

Термін дії «постійних файлів cookie першої сторони» закінчується через тринадцять (13) місяців, після чого вони автоматично видаляються з пристрою користувача. Технічні файли сookie, що використовуються під час однієї сесії, не містять жодних даних – вони розміщуються на час сесії/сеансу користувача (час, проведений на сайті).

Ці файли cookie необхідні для збереження вибору відвідувача під час відвідування сайту. Як тільки відвідувач покидає сайт, сесійний файл cookie видаляється.

«Файли cookie третьої сторони» детально описано нижче. Якщо користувач надав згоду, «Файли cookie третьої сторони» віджета «Поділитися» розміщуються на комп’ютері для того, щоб користувачі могли ділитися контентом у соціальних мережах.

Сайт не встановлює файли cookie з відображенням посилань на наші соціальні мережі, коли ви переглядаєте наш сайт.

ЗГОДА КОРИСТУВАЧА

Під час першого відвідування веб-сайту відвідувачу надається вибір: прийняти («OK, я погоджуюся») або відмовитися («Відключити файли cookie») від розміщення файлів cookie.

Прийняти файли cookie: Натиснувши на цю опцію, відвідувач надає згоду на розміщення всіх файлів cookie для:

 • оптимальної роботи веб-сайту;
 • збору статистики.

Відключити файли cookie: натиснувши на цю опцію, відвідувач не надає згоду на розміщення будь-якого з вищезгаданих файлів cookie. У цьому випадку розміщується тільки сесійний файл cookie; це технічний файл cookie, основна мета якого – запам’ятати вибір відвідувача. Цей файл cookie розміщується на час сесії користувача (час, проведений на сайті) та автоматично видаляється після закінчення сесії. Відмова від прийняття файлів cookie не завадить вашій навігації на сайті.

Вибір не зроблено: якщо відвідувач не приймає та не відключає файли cookie, веб-сайт розглядає це як відмову від розміщення файлів cookie, і всі відповідні функції призупиняються доти, доки не буде зроблено вибір.

Жодні файли cookie не будуть розміщуватися на пристроях відвідувачів, якщо не було надано згоду через натискання на опцію «ОК, я погоджуюся».

ВІДМОВА КОРИСТУВАЧА

Якщо відвідувач погодився на розміщення файлів cookie, завжди є можливість змінити це рішення та відмовитися від нього. Для відмови відвідувачу необхідно видалити всі файли cookie зі свого браузера. Однак якщо ви це зробите, вам, можливо, доведеться вручну налаштовувати деякі параметри під час кожного відвідування сайту, а деякі послуги та функціональні можливості можуть не працювати.
Дізнатися, як очистити файли cookie в різних браузерах, можна на сайті: https://www.aboutcookies.org/

ОПЦІЯ «НЕ ВІДСТЕЖУВАТИ»

Do Not Track («Не відстежувати») – це технологія, що дозволяє відвідувачам відмовитися від відстежування з боку веб-сайтів у будь-яких цілях, у тому числі використання аналітичних служб, рекламних мереж та соціальних платформ. Ви можете включити опцію «Не відстежувати» безпосередньо у своєму веб-браузері. Matomo не буде відстежувати користувачів, які включили цю опцію у своєму браузері.

7. Хто має доступ до ваших персональних даних та кому їх надають?

Доступ до ваших персональних даних надається співробітникам Комісії, відповідальним за проведення операцій з обробки даних, та іншому уповноваженому персоналу відповідно до принципу «службової необхідності». Такий персонал діє згідно зі статутними, а також, за необхідності, додатковими договорами про дотримання конфіденційності.

Співробітники Європейського бюро боротьби з шахрайством (OLAF), Служби розслідувань та дисципліни Європейської комісії (IDOC), Служби внутрішнього аудиту (IAS), Юридичної служби Комісії, а також співробітники інших генеральних директоратів (Генерального секретаріату, Генерального директорату з питань бюджету та клірингового центру) за запитом, необхідним у контексті офіційного розслідування або в цілях аудиту.

Відповідно до Статті 3(13) Регламенту (ЄС) 2018/1725, державні органи (наприклад, Рахункова палата, Суд ЄС), які можуть отримати персональні дані в рамках конкретного розслідування відповідно до законодавства Союзу або держави-члена ЄС, не вважаються отримувачами. Подальша обробка цих даних цими державними органами повинна здійснюватися відповідно до чинних правил захисту даних згідно з цілями обробки.

Доступ до персональних даних надається співробітникам Європейської служби зовнішньої діяльності (EEAS) у Представництві ЄС в Україні, відповідальним за проведення операцій з обробки даних, та уповноваженому персоналу відповідно до принципу «службової необхідності». Такий персонал діє згідно зі статутними, а також, за необхідності, додатковими договорами про дотримання конфіденційності.

Доступ до персональних даних надається зовнішнім підрядникам, що працюють від імені й за договірною угодою з Контролером збору даних та займаються створенням, обслуговуванням, управлінням, архівуванням веб-сайтів і комунікаційною діяльністю, відповідно до принципу «службової необхідності» та в цілях управління підписками на отримання інформації.

Обробка персональних даних підрядником може включати міжнародну передачу, якщо підрядники перебувають за межами Європейського Союзу чи Європейської економічної зони (ЄЕЗ) або використовують офіси в країні, де проєкт/програма реалізується. У контексті заходів зовнішньої діяльності, така передача заснована на відступах, а саме з важливої причини суспільного інтересу (стаття 50(1)(d)).

Зібрана інформація не буде передаватися третім особам, крім випадків та цілей, коли ми будемо зобов’язані це зробити відповідно до закону.

8. Які ви маєте права та як ви можете їх реалізувати?

У вас як у суб’єкта даних є конкретні права відповідно до Розділу III (Статей 14-25) Регламенту ЄС 2018/1725, зокрема право доступу до ваших персональних даних та право внесення до них змін у разі, якщо ваші персональні дані є невірними чи неповними. За необхідності ви маєте право видалити свої персональні дані, обмежити обробку ваших персональних даних, оскаржити обробку та право на портативність даних.

Ви можете скористатися своїми правами, зв’язавшись із Контролером збору даних, або в разі конфлікту – зі Співробітником із питань захисту даних. За необхідності ви також можете звернутися до керівника Європейської служби захисту даних. Їхню контактну інформацію надано нижче, в розділі 9.

Якщо ви бажаєте скористатися своїми правами в контексті однієї чи декількох конкретних операцій з обробки даних, будь ласка, надайте у вашій заяві їхній опис (тобто номер(и) запису, як зазначено нижче, в розділі 10).

9. Контактна інформація

 • Контролер збору даних
  Якщо ви хочете скористатися своїми правами відповідно до Регламенту (ЄС) 2018/1725 або у вас є коментарі, запитання чи побоювання, або ви хотіли би подати скаргу щодо збору чи використання ваших персональних даних, будь ласка, зв’яжіться з Контролером збору даних, Європейською Комісією, Генеральним директоратом із питань політики сусідства та переговорів щодо розширення, Оперативною робочою групою: Секретаріатом Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України, використовуючи для цих цілей поштову скриньку:
  [email protected]
 • Співробітник Європейської Комісії з питань захисту даних (DPO)
  Ви можете зв’язатися зі Співробітником із питань захисту даних ([email protected]) стосовно питань, пов’язаних із обробкою ваших персональних даних відповідно до Регламенту ЄС 2018/1725
 • Керівник Європейської служби захисту даних (EDPS)
  Ви маєте право звернутися до керівника Європейської служби захисту даних (тобто можете подати скаргу) ([email protected]), якщо вважаєте, що ваші права відповідно до Регламенту ЄС 2018/1725 було порушено в результаті обробки ваших персональних даних Контролером збору даних.

10. Де можна ознайомитися з детальнішою інформацією?

Співробітник Європейської Комісії з питань захисту даних (DPO) публікує в реєстрі записи про всі операції з обробки персональних даних, здійснені Комісією, про які йому повідомляли та які були задокументовані. До реєстру можна зайти за цим посиланням: DPO Public register (europa.eu).

Ці конкретні операції з обробки даних додаються до відкритого реєстру DPO під таким номером запису: DPR-EC-21428.